Rehberlik

      REHBERLİK NEDİR?

      Fiziksel ve toplumsal yaşamla ilgili olgulardan kaynaklanan sorunlara çözüm

bulma becerilerinin geliştirilmesi ders konularını oluşturur. Oysa bireyin kendi

yaşamında karşılaştığı kişisel sorunlar hiçbir dersin konusu değildir. Bu,

“Rehberlik ve psikolojik danışma”adı verilen servislerin işidir.

       Rehberlikle ilgili birçok tanım yapılmıştır. Bunlardan birkaçı şöyle

özetlenebilir;

        Rehberlik, bireyin problemlerini çözebilmesi, bağımsız hale

gelebilmesi ve içinde yaşadığı toplumun sorumlu ve üretken bir üyesi olabilmesi

için sağlanan bir yardım sürecidir

       Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve

doğru kararlar vererek kendini gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve

profesyonel yardım sürecidir.

       Rehberlik, bireyin verimli şekilde gelişmesi ve topluma uyum

sağlamasında gerekli olan seçimleri, planları yapmasında ve kararlar vermesinde

ve bu kararları uygulamasında bireye sunulan sistemli ve profesyonel yardımdır.

      Rehberlik, bireyin kendini ve çevresini tanımasına yardım sürecidir.

      Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

kararlar vererek özünü gerçekleştirmesi için yapılan sistematik ve profesyonel

bir yardım sürecidir.

1. Kendini tanıma

2. Çevrede kendine açık olan fırsatları öğrenme

3. Gizilgüçleri geliştirme

4. Çevreye uyum sağlama

Rehberliğin nihai amacı, bireyin kendini gerçekleştirmesidir.

Kendini Gerçekleştirme, kişide var olan tüm gizilgüçlerin, yeteneklerin,

kapasitelerin ortaya konması, uygulama alanına sokulması, kullanılması ve

geliştirilmesidir. Kelime karşılığı “tam verimlilik” tir. Uzun bir sürede aşama

aşama oluşur.

Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Yanlış Anlayışlar (Rehberlik Ne

Değildir?)

-Rehberlik hizmeti sadece sorunu olan bireylere değil, isteyen herkese

verilen bir hizmettir.

-Rehberlik hizmetleri bireye öğüt ve nasihat etme işi değildir.

- Rehberlik ve psikolojik danışmada son karar bireye aittir, birey adına

karar alınmaz.

-Rehberlik hizmetleri dış denetim ve disiplin amaçlayan hizmetler

değildir, iç disiplin söz konusudur.

-Rehberlikte not verme gibi değerlendirme işlemi yoktur.

-Rehberlik hizmetlerinde zorlama yoktur, gönüllüğe dayanır.

-Rehberlik hizmetleri belirli yaş dilimindeki, insanlara belirli zaman

aralığında sunulan hizmetler değildir. Her yaş grubundan insan hayatının

herhangi bir döneminde rehberlik hizmetlerine gereksinim duyabilir.

-Psikolojik danışma ve rehberlik yardımı bireye tek yönlü olarak

doğrudan doğruya yapılan bir yardım değildir.

-Psikolojik danışma ve rehberliğin temelinde bireye acımak, her sıkıntıya

düştüğünde bireye kanat germek gibi bir anlayış yoktur.

-Psikolojik danışma ve rehberlik bireyin sadece duygusal yanı ile

ilgilenmez.

-Psikolojik danışma ve rehberlikte kullanılan bütün yöntemler ve

teknikler amaç değil, sadece araçtırlar.

-Psikolojik danışma ve rehberlik, bu yardımı alan birey bakımından

akademik bir öğrenme konusu ya da ders değildir.

-Rehberlik bir disiplin görevi değildir; rehberlik yargılamaz ve ceza

vermez.

-Psikolojik danışma ve rehberlik her türlü problemi hemen çözebilecek

sihirli bir güce sahip değildir.

 

Uygulanan Test ve Envanterler

 • Sistematik Gözlem ve Formlar
 • Objektif ve Projektif Testler
 • Drama Çalışmaları
 • Metropolitan okul olgunluğu ölçeği
 •  Gessell Gelişim Figürleri Çizim Testi
 • Goodenough Harris Bir İnsan Çiz Testi
 • Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi 
 • Bender Gestalt Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Frostig Gelişimsel-Görsel Algı Testi
 • Agte Ankara Gelişim Tarama Envanteri
 • Porteus Labirentleri Testi
 •  Burdon Frankfurter D2 Dikkat Testleri
 • Öğrenci Tanıma Formları
 • Otobiyografi
 • Sosyometri
 • Öğrenme Stilleri
 •  Problem Tarama
 •  Çalışma Davranışlarını Değerlendirme   
 • Başarısızlık Nedenleri
 • Sınav Kaygısı