Kalem Proje KVKK Bilgilendirme

KALEM PROJE İNŞAAT GIDA EĞİTİM BASIN YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

KALEM PROJE İNŞAAT GIDA EĞİTİM BASIN YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş.

bünyesinde bulunan Özel Atlas Altınoluk Koleji İlkokulu, Özel Atlas Altınoluk Koleji Ortaokulu, Özel Atlas Altınoluk Koleji Kız Fen Lisesi ve Özel Atlas Altınoluk Koleji Kız Anadolu Lisesi bundan sonra “Atlas Altınoluk Koleji” olarak anılacaktır.

 

Unvanı

 

KALEM PROJE İNŞAAT GIDA EĞİTİM BASIN YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş.

GIDA EĞİTİM BASIN YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş.

 

Mersis Numarası

 

0491032702600015

Adresi

 

Gülük Mahallesi Boyluca Sok. No:50/1 Melikgazi / Kayseri

Telefonu

 

03522210809

Belge Geçer

 

03522210809

e-posta adresi

 

bilgi@atlasegitim.com.tr

Kayıtlı e Posta (KEP)

 

 

 

Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hususunda siz değerli velilerimizi, öğretmenlerimizi, çalışanlarımızı, öğrencilerimizi,aday öğrencilerimizi,  ziyaretçilerimizi, tedarikçilerimizi, kurumumuzca yapılan yarışmalara katılım sağlayan adayları, kurumumuzca yapılan bursluluk sınavlarına başvuran adayları ve kurumumuzda çalışmak için başvuru yapan kişileri bilgilendirmek istiyoruz.

Bu belge ile aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte ve kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanızı istemekteyiz.

Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, velilerimizin, öğrencilerimizin, çalışanlarımızın, aday öğrencilerimizin, ziyaretçilerimiz, tedarikçilerimiz, kurumumuzca yapılan yarışmalara katılım sağlayan adaylar, kurumumuzca yapılan bursluluk sınavlarına katılan adaylar, kurumumuzda çalışmak isteyen adaylar, eğitim hizmetlerimizden ve hizmetlerden yararlanması amacıyla, kişisel verilerini tarafımızla paylaşması halinde, Atlas Altınoluk Koleji Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileriniz kanunda açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerimizi devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebileceğiz. Atlas Altınoluk Koleji nezdinde kayıt altında bulunan ve saklanan verilerin güvenliği ile yetkisiz kişilerin erişiminin engellenmesi, yine Atlas Altınoluk Koleji tarafından her türlü idari ve teknik tedbirler alınmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.

Kişisel verilerin tanımı

Atlas Altınoluk Koleji tarafından toplanan veya işlenen kişisel veriler;

Atlas Altınoluk Koleji tarafından sunulan eğitim ve öğretim hizmetleri, sınav hizmetleri, işe-alım takip süreci, yarışma ve etkinlik işlemleri,bursluluk işlemleri  ve yürütülen eğitim- öğretim faaliyetleri kapsamında toplanan ve/veya işlenen Kişisel Veriler; Kimlik, İletişim, Lokasyon, Özlük, Hukuki İşlem, Müşteri İşlem, Fiziksel Mekan Güvenliği, İşlem Güvenliği ,Risk Yönetimi, Finans, Mesleki Deneyim, Görsel ve işitsel kayıtlar,Sağlık Bilgileri, Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri, Diğer Bilgiler-Aileye İlişkin Bilgiler, Diğer Bilgiler-Aday Öğrenci Bilgileri, Diğer Bilgiler-Acil Durumda Aranacak Kişi Bilgileri, Diğer Bilgiler-Öğrenci Eğitim Bilgileri ve Değerlendirmeler, Diğer Bilgiler-Öğrenci Özlük Bilgileri, Diğer Bilgiler-İmza Eğitim Kurumu tarafından verilecek burs ve her türlü mali yardım konularında kullanılmak üzere velinin sahip olduğu gayrimenkul ve kira bilgi ve belgeleri, kira rayiç bilgileri, maaş ve aylık gelir bilgileri, sahip olunan mal varlığına dair bilgiler ile Eğitim Kurumu tarafından sunulacak hizmetlerin kalitesi ve sürekliliğini sağlayacak, gerekli diğer bilgileri ile; Öğrencilerimizin ilköğretim bilgileri, ilköğretim diploması bilgileri, okula giriş puanları, E-okul bilgileri, T.C Devleti tarafından Atlas Altınoluk Kolejine bağlı okullara kesin kayıt yaptırmak için uygulanan ve öğrencilerimizin girdikleri her türlü sınavların ( LGS, Bursluluk, Kayıt Kabul vb.) sonuç puanları, okul ücretlerinin ödenmesi ile ilgili banka ve banka hesap bilgileri, banka ödeme bilgileri, banka ödeme dekontları, okuldaki eğitim hayatı boyunca öğrencinin aldığı notlar, yaptıkları proje ve ödevler, sunumlar, katıldıkları kulüp çalışmaları ve sosyal, sanatsal & sportif faaliyetler, öğrencilerimizin yüksek öğretim hayatlarına devam edebilmeleri için girdikleri YKS, TYT, AYT Bursluluk, Kayıt Kabul vb. sınavları ve bu sınavlardan aldıkları başarı puanları ile sıralamaları, , öğrencilerimizin geçiş yaptığı diğer orta öğretim kurumlarının isimleri, geçiş puanları vb. bilgiler ile Okulun yürürlükte olan mevzuat kapsamında almak zorunda olduğu öğrencinin sağlık durumu ile ilgili sağlık verileri, psikolojik rahatsızlıklar ve olası acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek, genel sağlık bilgileri, aile fertlerinin hastalık ve genetik rahatsızlık bilgileri, aşı bilgileri, kan grubu, alerji ile tedavi anında gerek duyulması muhtemel her türlü sağlık bilgisi toplanmaktadır. Toplanan tüm sağlık verileri kanunların emrettiği hususlar saklı kalmak kaydı ile okul doktoru ve yetkili sağlık personeli ile acil durumlarda yetkili makamlar ve ilgili sağlık birimleri ile paylaşılacaktır. Velilerin/vasilerin meslek bilgileri ile sosyo-ekonomik durumları ile ilgili bilgiler, iletişim bilgileri, (adres, cep telefonu, telefon, belge-geçer ve e-posta adresi) vb. bilgilerdir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri;

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatının gerekliliklerini yerine getirme ve okul kurallarına uygun olarak faaliyet gösterme amacı başta olmak üzere, öğrencilerimize müfredat dâhilinde eğitim ve öğretim hizmeti verilebilmesi, öğretmenlerimizin hazırlayacağı ders programlarının, ders içeriklerinin oluşturulması, eğitim materyallerinin (uygulama, e- kitap, e-ödev vb uygulama ve materyaller) oluşturulması, öğrenci işlemlerinin yerine getirilmesi, rehberlik süreçlerinin ve hizmetlerinin yerine getirilmesi, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, okulumuzun bilgisayar sistemlerinin, programlarının ve/veya veri tabanının öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve Atlas Altınoluk Kolejinde, eğitim ve öğretim hayatının devamının ve sürekliliğinin sağlanmasını temin için doğru, güvenli, işler bir şekilde işletilmesi amacıyla, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, velilerin/vasilerin, çalışanlarımızın, aday öğrencilerimizin,  aday öğretmen ve çalışanlarımızın , ziyaretçilerimizin, çözüm ortaortaklarımızın Atlas Altınoluk Koleji bağlı okullarda, Okul personelinin kullandığı bilgisayar programlarının, uygulamalarının, mobil uygulamaların, web sitesinin güncellenmesi, çalıştırılması ve bu sayılan kişilerin kullanımını temin etmek, yine Eğitim öğretim ile ilgili hizmetlerine dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; istihbarat, bilgi araştırmaları yapılması, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması, tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel Verilerin, toplamasının hukuki sebebi, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı ve müfredat kapsamında okul olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin, bu faaliyetler kapsamında gerek öğrenciler, gerek öğretmenler, gerek çalışanları, gerekse de tedarikçi ve alt yüklenicileri ile kurduğu ve/veya kuracağı ilişkilerin devamının sağlanmasıdır.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi: Kişisel verileriniz,

Birimlerimiz tarafından okula ön kayıt ve/veya kesin kayıt anında, okulun resmi web sitesi olan www.atlasaltinolukkoleji.k12.tr isimli resmî web sitesi, K12NET web site ve uygulaması veya benzeri muhasebe otomasyonlarında, üzerinde gerek öğrenciler, gerek öğretmenlerin gerekse çalışan personelin kendilerine özel şifre ile giriş yaptığı alanlar, web sitemizde yayınlanan ve okullarımızda yapılan online sınavlar, yıl içinde düzenlenen bursluluk sınavları, kurumsal kampanyalar özel akademik programlar ve birimlerin düzenlediği sempozyum/yarışma gibi organizasyonlar için doldurulan kayıt formları, öğrencilerin ve öğretmenlerin Atlas Eğitim Kurumlarına bağlı okullara gönderdikleri e-postalar, mektuplar, yazışmalar, K12NET Sistemi (öğrencilerin okula kayıt sürecinin yönetildiği sistem) isimleriyle kullanılan bilgisayar programları ve uygulamaları ile toplamaktadır.

İşlenen Verilerin Aktarılması ve Paylaşılması

Atlas Altınoluk Koleji tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, yasal mevzuatlar kapsamında ve Atlas Altınoluk Kolejinin yükümlülükleri gereği, Milli Eğitim Bakanlığı, SGK, Bakanlıklar, Yargı Mercileri ile diğer tüm yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlar, gerekli hallerde hastane, poliklinik vb. sağlık kuruluşları, doktor, hemşire vb. sağlık personeli ile Atlas Altınoluk Koleji'nin ticari faaliyetleri kapsamında, öğrencinin sağlık bilgileri (Özel Veriler) hariç olmak üzere (Yasal zorunluluklar saklı kalmak kaydı ile) hukuk büroları, mali müşavirlikler, danışmanlar, denetçiler, tedarikçiler, çözüm ortağı veya Atlas Altınoluk Koleji'nın hissedarı olduğu veya Atlas Altınoluk Koleji'ne hissedar olan şirket ve şahıslar ile yalnızca açık rıza bulunması halinde 3.kişilere aktarılabilecektir. Kişisel veriler, Atlas Eğitim Kurumları ile akdedilen veya akdedilecek sözleşme kapsamında verilecek hizmetler ile ilgilisi olan taraflarla ilgili olduğu ölçüde paylaşılmaktadır.

Atlas Altınoluk Kolejinin 3. kişilerden topladığı Kişisel Veriler;

Atlas Altınoluk Koleji olarak, bilgisayar programlarımızı/uygulamalarımızı yazan yazılım firmalarından, yukarıda saydığımız kişisel verilerinizin tamamını veya bir kısmını toplayabiliriz. Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar: Kişisel Verileriniz; Okullarımızın dâhil olduğu şirket içindeki ilgili kişilere, şirket ortaklarımız ve bunların iştiraki hissedarları, Millî Eğitim Bakanlığı birimleri, Vergi Dairesi, SGK, gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere; aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Atlas Altınoluk Koleji tarafından Saklanması ve Güvenliğinin Temin Edilmesi ile Saklanma Süresi;

Atlas Altınoluk Koleji, Kişisel Verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, Kişisel Verilerinizi hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, Kişisel Verilerinizin muhafazasını sağlamak, amacıyla gerekli güvenlik önlemlerini ve teknik, idari önlemleri alacaktır. T.C. Kanunları ve Millî Eğitim Bakanlığı mevzuatı kapsamında işbu bilgilendirme metninde yer alan ve süresiz olarak saklanması gereken kişisel verileriniz süresiz olarak Okul tarafından saklanacaktır. Diğer hususlar ATLAS ALTINOLUK KOLEJİ KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI’nda belirlenmiştir.

Bu haller dışında veri sahiplerinin, Atlas Altınoluk Koleji tarafından işlenen ve saklanan verilerinin silinmesi, yok edilmesi ve/veya anonim hale getirilmesini talep hakları yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde saklıdır.

Kanun'un 11. Maddesi Çerçevesinde Haklarınız;

Atlas Altınoluk Kolejine başvurarak; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel Verilerin Güvenliği

Atlas Eğitim Kurumları, kişisel verilerin,

Hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme,

Hukuka aykırı olarak erişilebilmesini önleme,

Muhafazasını sağlamaya yönelik olarak, verilere erişim izni olan yetkili personellerin bilgilendirilmesi ve gizlilik sözleşmeleri ile güvence altına alınması, elektronik ortamda bulunan veriler ile ilgili gerekli teknik şifreleme ve muhafaza işlemleri, fiziki olarak erişimin elektronik kart sahibi ve yetkilendirilmiş personel aracılığı ile yapılabilmesi gibi teknik ve idari tedbirleri almıştır.

Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Atlas Altınoluk Koleji tarafından yapılacak masrafları, KVKK'nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

Rıza Gerektirmeyen Haller, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla Atlas Altınoluk Kolejinin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Atlas Altınoluk Koleji'nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hallerinde açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur. Yayımlanan veya kamuya açıklanan ya da kanunlarda yer alan açıklık ilkesi uyarınca resmi sicillerde veya bilançolar ile faaliyet raporlarında yer alan veya kanunlardaki hükümler gereği kamunun aydınlatılması bakımından açıklamakla yükümlü olunan Veriler ile Atlas Altınoluk Koleji tarafından tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için ve/veya yasal zorunluluklar nedeniyle ve/veya kanunlarda sırları talep edebilecek kişilere Verilerin aktarılması yükümlülüğünün yerine getirilmesi için yapılacak Veri açıklama, kullanım ve aktarımlarının Atlas Altınoluk Koleji'nin sır saklama yükümlülüğüne tabi olmadığını ve bu Veriler için ayrıca bir muvafakatname alınmasına gerek kalmaksızın Atlas Altınoluk Koleji, söz konusu Verileri ilgili kişilere açıklamaya, vermeye, işlemeye ve aktarmaya yetkilidir.

Kişisel Veri Sahiplerinin Atlas Altınoluk Kolejine Başvuruları

Atlas Altınoluk Koleji, yürürlükteki yasal mevzuat kapsamında mevcut hakların kullanılması noktasında, veri sahiplerinin veya ibraz edilecek geçerli ve noterlikçe düzenlenmiş vekaletnameye sahip yasal temsilcilerinin taleplerini, kimliklerinin tespiti sağlanmak kaydı ile (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, yetkili resmi kurumlarca düzenlenmiş kimlik belgesi yerine geçer evrak) Atlas Altınoluk Koleji'ne hitaben yazılacak web sitemizdeki http://atlasaltinolukkoleji.k12.tr/kurumsal-KVKK "KVKK Başvuru Formu” ile işleme alır. Atlas Altınoluk Koleji yine yürürlükteki yasal mevzuattaki hükümler çerçevesinde gerekli bilgilendirme ve talep edilen işlemin gerçekleştirilmesini sağlar.

Atlas Altınoluk Koleji zaman zaman işbu Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili aydınlatma yükümlülüğü kapsamında bu bilgilendirme yazısı içeriğini güncelleyebilir ve mevzuatta meydana gelecek değişiklikleri dikkate alarak ilave bilgilendirmeler yapabilir. Bu kapsamda zaman zaman web sitemizi ziyaret ederek Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili olarak hazırladığımız bilgilendirmeyi dikkatle okumanızı rica ve tavsiye ederiz.

Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden yararlananlar, bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

Atlas Altınoluk Koleji

AÇIK RIZA BEYANIM

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, Atlas Altınoluk Koleji Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Saklama ve İmha Politikası’nı okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan eder; Veri sorumlusunun güvenlik, denetim, sağlık gibi meşru menfaatler, sözleşme ya da kanundan kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesini, ticari elektronik ileti almayı;

Açık Rızam ile Kabul Ediyorum □

Kabul Etmiyorum □

 

 

Veri Sahibi

İmza

Adı Soyadı :.........................................

……………………………..

Tarih:..../…../……..