MEB AKADEMİK BECERİLERİN İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ SINAVI

MEB tarafından yapılan ABIDE (Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi) sınavı Atlas Altınoluk Ortaokulumuzda da gerçekleştirilmiştir. ABIDE 8.sınıf öğrencilerinin Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında kazanmış oldukları bilgi ve becerileri ulusal düzeyde değerlendiren bir araştırmadır.

atlas eğitim kurumları

atlas eğitim kurumları

atlas eğitim kurumları